Duurzaam

Bent u al toe aan het verduurzamen van uw woning?

Steeds meer mensen kiezen ervoor om thuis energie op te wekken via duurzame methodes. Duurzame energie wordt opgewekt via onuitputtelijke bronnen uit de omgeving. Denk hierbij aan zonne-energie, windenergie of energie uit aardwarmte.

De getrainde specialisten van installatiebedrijf Aquarius brengen uw huis op het duurzame pad. Benut de energie van de zon met zonnepanelen of zonneboilers, of maak gebruik van (aard)warmte dankzij een milieuvriendelijke warmtepomp. Liever eerst nog een kleine stap maken? Uw CV inregelen kan al schelen in de stookkosten en CO2-uitstoot.


Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven, verenigingen, stichtingen en VvE’s

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven komt eraan! Heeft uw bedrijf de erkende energie-bespaarmaatregelen al genomen?

In de Activiteitenregeling milieubeheer is per branche een lijst met bespaarmaatregelen opgenomen (de Erkende Maatregelen Lijst, of EML). Een bedrijf is niet verplicht deze maatregelen te nemen, maar als alle voor de bedrijfsactiviteiten toepasselijke maatregelen op deze lijst zijn uitgevoerd, wordt in ieder geval aan artikel 2.15 van het besluit voldaan.

Aquarius adviseert en ondersteunt u om Erkende Maatregelen energiebesparing te nemen voor uw situatie.


Subsidies

U kunt subsidie aanvragen voor diverse projecten en binnen diverse sectoren. De mogelijkheden binnen het subsidielandschap zijn zeer uiteenlopend. Overheden stellen bijvoorbeeld subsidies beschikbaar voor typen projecten, zoals researchprojecten of demonstratieprojecten. Maar ook voor particulieren zijn subsidies beschikbaar. Aquarius helpt u bij het bepalen van de juiste subsidies voor projecten en het doen van een subsidieaanvraag.